Bezpieczne przechowywanie paliw ON

Warunki techniczne określane przez krajowy Urząd Dozoru Techniczego (UDT) określają zasady przechowywania paliw dla celów gospodarstw rolnych oraz własnego użytkowania takich jak np. olej napędowy. Od marca 2017r. zobligowani jesteśmy dostosować się do norm i przepisów przewidzianych w ustawie regulującej zasady przechowywania oraz drogowego przewozu towarów, musimy zakupić zbiornik dwupłaszczyznowy.

Jak przechowywać olej napędowy zgodnie z WT?

dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowySzczegółowe zasady regulowane przez ustawę jasno określają warunki, w jakich możemy przechowywać olej napędowy ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP oraz warunków ochrony przeciwpożarowej. Zbiorniki dwupłaszczyznowe dla celów magazynowania paliw mogą osiągać maksymalne wielkości do 5000 litrów lub mniejsze, w zależności od zapotrzebowania. Jeżeli chodzi o przechowywanie oleju napędowego dla potrzeb gospodarstwa, normy są zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Warunki techniczne określane przez UDT przewidują, że możemy  maksymalnie 200l benzyny, w innych niż wolnostojące – do 60l zarówno benzyny, jak i oleju napędowego w garażach o łącznej powierzchni normatywnej przekraczającej minimum 100m2. Decydując się na zakup zasobnika jakim jest dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy dla potrzeb gospodarstwa, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo warto jest zaopatrzyć się w zasobnik zgodny z obowiązującymi normami atestowymi. Orientacyjne ceny zakupu używanego zbiornika do celów przechowywania oleju napędowego zaczynają się już w granicach 200,00zł. Natomiast chcąc wyposażyć się w nowy zasobnik będzie to inwestycja w granicach od około 500,00zł do 700,00zł. 

Planując usytuowanie zbiornika na benzynę czy też olej napędowy najważniejszą kwestię powinny stanowić dla nas normy bezpieczeństwa, a w szczególności pełne dostosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej, ponieważ paliwa to przede wszystkim substancje łatwopalne. Umieszczając zbiornik dwupłaszczyznowy zadbajmy również o to, aby znalazł się on w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzięki temu wyeliminujemy szereg potencjalnych niebezpiecznych sytuacji.