Etapy produkcji stali

Podczas wytapiania żelaza z jego rudy, zawiera ono więcej węgla niż jest to pożądane. Aby stało się stalą, musi być ponownie przetworzone, w celu redukcji węgla do odpowiedniej ilości, w którym to momencie można dodać inne elementy. W przeszłości zakłady produkujące stal odlewały surowy wyrób stalowy do wlewków.

Proces produkcji stali

stal 20hgWlewki te były przechowywane do czasu wykorzystania w dalszych procesach rafinacji, w wyniku których powstawał wyrób gotowy (m.in. stal 20hg). W nowoczesnych zakładach pierwotny produkt jest zbliżony do składu końcowego i jest stale odlewany w długie płyty, cięty i kształtowany w pręty i wytłoczki oraz poddawany obróbce cieplnej w celu uzyskania produktu końcowego. Obecnie około 96% stali jest odlewane w sposób ciągły, podczas gdy tylko 4% jest produkowane w postaci wlewków. Następnie wlewki są podgrzewane w zagłębieniu do moczenia i walcowane na gorąco na płyty. Płyty są walcowane na gorąco lub na zimno na blachę, sztaby, pręty i druty oraz stal konstrukcyjną, taką jak belki dwuteowe i szyny. W nowoczesnych hutach stali procesy te często zachodzą na jednej linii produkcyjnej, z rudą przychodzącą i gotowymi wyrobami stalowymi wychodzącymi. Czasami po ostatecznym walcowaniu stali, jest ona poddawana obróbce cieplnej w celu uzyskania wytrzymałości, jednak jest to stosunkowo rzadkie. Przemysł stalowy jest często uznawany za wskaźnik postępu gospodarczego, ze względu na krytyczną rolę, jaką odgrywa stal w rozwoju infrastruktury i ogólnej gospodarki.

W 1980 roku w USA było ponad 500 tys. hutników. Do roku 2000 liczba hutników spadła do 224.000. Boom gospodarczy w Chinach i Indiach spowodował ogromny wzrost popytu na stal. W latach 2000-2005 światowy popyt na stal wzrósł o 6%. Od 2017 r., największym światowym producentem stali jest ArcelorMittal.