Informacje dotyczące kursu pierwszej pomocy

 

Coraz częściej znajdujemy się w takich sytuacjach, kiedy chcielibyśmy udzielić komuś pomocy. Związane jest to poniekąd z tempem życia, życiem w nieustannym stresie i ogromną liczbą obowiązków. Warto posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. 

Dla kogo kursy udzielania pierwszej pomocy ?

podstawowy kurs pierwszej pomocy - kujawsko pomorskieZnajomość podstawowych technik i reakcji związanych z udzielaniem pomocy może niejednokrotnie zaważyć na czyimś życiu. Kursy kierowane są do zarówno do osób indywidualnych, które chcą nabyć takie umiejętności jak też do grup zorganizowanych – firm i instytucji. Bardziej zaawansowane szkolenia adresowane są do służb mundurowych – policji, wojska, straży pożarnej. Specyfika pracy w służbach mundurowych bezpośrednio związana jest z koniecznością sprawnego reagowania na sytuacje z narażeniem życia czy okaleczeniem ciała. Dlatego pracownicy służb powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także radzić sobie ze stresem związanym z narażeniem na tego typu sytuacje. Podstawowy kurs pierwszej pomocy – kujawsko pomorskie oferuje w programie przede wszystkim naukę reagowania na sytuacje związane z zagrożeniem życia. Do najczęściej  wykorzystywanych czynności należy ułożenie w pozycji bezpiecznej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz postępowanie w przypadku utraty przytomności czy urazów kręgosłupa lub głowy. Niezależnie od tego jaki zawód wykonujemy, dobrze jest dysponować przynajmniej podstawową wiedzą w zakresie pierwszej pomocy.

Uczestnictwo w kursach pierwszej pomocy potwierdzane jest stosownym dokumentem. Zdobytą wiedzę i umiejętności można traktować jako dodatkowe kwalifikacje w życiu zawodowym. Zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu zgodne są z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.