Rodzaje rozrzutników do obornika

W rolnictwie stosuje się wiele maszyn czy urządzeń, które wspomagają prace zarówno w gospodarstwie ale również na roli.  Jedną z takich maszyn są rozrzutniki do obornika, którym poświęcimy ten artykuł. Taki rozrzutnik najczęściej jest przyczepą, której zadaniem jest rozwożenie, rozdrabnianie, a następnie rozrzucanie na polu obornika.

Jakie można znaleźć na rynku rozrzutniki do obornika?

rozrzutnik do obornikaRodzaje rozrzutników można podzielić ze względu na liczbę posiadanych osi. Tutaj możemy wyróżnić rozrzutnik do obornika jedno-osiowy oraz rozrzutnik do obornika dwu-osiowy (tandem). Także warto wspomnieć o tym, że takie rozrzutniki do obornika można podzielić ze względu na ładowność. Zależnie od rodzaju mogą one mieć ładowność od dwóch i pół tony do nawet dziewięciu ton. Kolejnym sposobem podziału maszyny rolniczej jaką jest rozrzutnik do obornika jest podział ze względu na rodzaj aparaty wysiewającego jaki posiadają. Tutaj wyróżnia się rozrzutniki z adapterem pionowym oraz rozrzutniki z adapterem poziomym. Także maszyny te różnią się od siebie rodzajami i ilością wałków, który zależy od konfiguracji maszyny z jaką ma się do czynienia. Wracając do rozrzutników jednoosiowych, ich ładowność zazwyczaj nie przekracza trzech i pół tony. Posiadają one adapter poziomu. Ten aparat wysiewny składa się z dwóch wałków, które rozdrabniają oraz wyrzucają obornik. Rozrzutniki dwuosiowe, które nazywa się tandemami mają większą ładowność, nawet do ośmiu ton.

Rozrzutniki obornika mogą mieć różną budowę. Najczęściej są dobierane pod kątem zastosowania, gdzie będzie wykorzystywany, jak często będzie potrzebny w pracy i jaką wielkość pola ma do obrobienia. Dlatego podczas zakupów tych maszyn rolnik właśnie sugeruje tymi cechami. Tak aby dobrać odpowiednią wielkość rozrzutnika do swojego gospodarstwa.