Wielofunkcyjna maszyna to obrabiarka

Jest to maszyna, za pomocą której kształtuje się różne przedmioty z bazowych surowców takich, jak różne metale, drewno, tworzywa sztuczne, itp. Do tego celu stosowane są różne narzędzia, którymi operuje obrabiarka. Za pomocą tych narzędzi, obrabiarka nadaje wymagany kształt, wymiary i chropowatość wykonywanemu przedmiotowi.

Różne rodzaje obrabiarek

obrabiarki sterowane numerycznieW zależności od zastosowanego narzędzia, lub od efektu jego pracy, obrabiarka otrzymuje nazwę rodzajową, jak: tokarka, wiertarka, frezarka itp. Każda z tych maszyn, wykorzystując inne narzędzie, wykonuje czynności adekwatne do swojej nazwy. Oczywiście maszyny te są stosowane w zakładach produkcyjnych. Większość z nich  nie nadaje się do przydomowych warsztatów. Natomiast łatwo wyobrazić sobie halę produkcyjną, gdzie rzędami stoją różne obrabiarki, pomiędzy którymi krąży przedmiot poddawany różnorakiej obróbce, aż osiągnie pożądany efekt końcowy. Chociaż obrabiarka jest stosunkowo starą maszyną, to ciągle jest modernizowana. W połowie XX wieku do ustawiania pracy obrabiarek, wprowadzono sterowanie numeryczne. Polega ono na tym, że za pomocą nośników danych wprowadza się do maszyny wszystkie parametry, które ma osiągnąć obrabiany przedmiot. Następnie przetwornik danych przetwarza uzyskane informacje na sygnały sterujące napędami, które wprowadzają w ruch narzędzia. Sprzężenie zwrotne danych, pozwala na kontrolę i ewentualną korekcję parametrów obrabianego przedmiotu. Obrabiarki sterowane numerycznie precyzyjnie wykonują zadane przedmioty.

Najczęściej są to pojedyncze elementy maszyn lub urządzeń produkowanych w danej fabryce. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek proces produkcyjny bez wykorzystania któregokolwiek typu obrabiarki. Nawet jeśli produkt końcowy uzyskuje się za pomocą innych nowoczesnych maszyn, to przynajmniej w narzędziowni obrabiarka musi być.