Zastosowanie przewiertów sterowanych w montażu sieci instalacyjnej

Bezinwazyjna technologia przewiertów sterowanych pozwala na stopniowe wprowadzanie dynamicznych zmian w zakresie projektowania i montażu sieci instalacyjnych oraz podziemnej sieci uzbrojenia terenu. Uniwersalność zastosowania oraz ogromne możliwości wiertnic udarowych sprawiają, że jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod bezwykopowych.

Bezproblemowy montaż dzięki przewiertom niezależnie od miejsca

przewierty horyzontalne ŚląskPrzewierty sterowane umożliwiają przystępne możliwości, jeżeli chodzi o wykonywanie prac ziemnych w miejscach trudno dostępnych lub ograniczonych przez przeszkody terenowe, taki jak np. sieci autostrad czy rozmaite cieki wodne, które znacznie utrudniają zastosowanie tradycyjnej technologii, jaką są wykopy w celu poprowadzenia przyłącza do sieci podziemnej uzbrojenia terenu. Dzięki zastosowaniu rozbudowanej technologii z użyciem wiertnic udarowych oraz rozwiercających mamy możliwość szybkiej realizacji prac związanych z montażem sieci rozmaitego typu przyłączy. W pierwszej kolejności wykonuje się pod kątem tzw. otwór pilotażowy, który w dalszej części prac poszerzamy, a następnie formujemy tunel w położeniu horyzontalnym. Kolejny etap prac realizacyjnych stanowi montaż podpór, które będą pełnić jednocześnie funkcję podtrzymującą oraz ochronną całej instalacji, zapewniając jej statyczność i bezpieczeństwo. Dalej do otworu wprowadzane i montowane są poszczególne elementy sieci instalacyjnej. Zastosowanie techniki takiej jak przewierty horyzontalne Śląsk, umożliwia szybki montaż przyłączy gazowych, sieci wodociągowych itp.

Cena za wykonanie prac ziemnych związanych w realizacją sieci instalacyjnej podziemnego uzbrojenia terenu może być przede wszystkim ściśle związana z długością projektowanej sieci, jednakże ceny za wykonanie odwiertów zaczynają się już od 70zł/m instalacji. Technologia przewiertów sterowanych umożliwiła stopniową modernizację tej techniki oraz powstanie m. in. tzw. przecisków pneumatycznych.